Over Verve

Verve* is een kunstenprogramma waarin 9 Nederlandse kunstenaars uit verschillende disciplines te gast zijn in België.

Ze gaan buiten de muren van de kunstwereld op zoek naar antwoorden op maatschappelijk complexe vragen.

Het vertrekpunt is ‘onderzoek’ (research based art). Samen met wetenschappers, experts en theoretici starten zij een proces om nieuwe perspectieven en betekenissen bloot te leggen binnen thema’s als migratie, (stedelijke) leefbaarheid, identiteit, ecologie… Het proces – de zoektocht – is belangrijker dan het resultaat.

De kunstenaars werken niet noodzakelijk naar één presentatiemoment, maar laten zich continu inspireren en zoeken alternatieve vormen om hun werk te presenteren en te confronteren met het publiek.

Nederland wil met Verve de creatieve en innovatieve dynamiek in de Nederlandse kunstwereld en in de creatieve industrie uitdragen en daarmee nieuwe samenwerkings- verbanden stimuleren.

De uitdagingen voor het cultuurbeleid en de kunstenaars zijn in België hetzelfde als in Nederland en met dit programma kunnen we elkaar inspireren en van elkaar leren om hierop antwoorden te vinden. 

 

Verve loopt van 12 september tot 30 november 2019 en vindt plaats in verschillende Belgische steden: Brussel, Gent, Mechelen, Namen en Genk.

 

* Verve betekent geestdrift, gloed, bezielende kracht.

“Waar Nederlandse kunst en onderzoek raken”