Partners

Partners Verve 2019

De Nederlandse ambassade in Brussel en het consulaat-generaal in Antwerpen zetten zich in voor de bevordering van de Nederlandse kunst, cultuur en taal in België. De ambassade ondersteunt de uitwisseling tussen Belgische en Nederlandse culturele instellingen en kunstenaars. Ook streeft zij ernaar de culturele samenwerking tussen Nederland en België (Vlaamse en Franse Gemeenschap) te vergroten.

DutchCulture is het aanspreekpunt voor de culturele sector in Nederland en de Nederlandse diplomatieke posten in het buitenland. DutchCulture wil iedereen met buitenlandambities — van individuele kunstenaar tot gerenommeerde organisatie — en die werkzaam is in de culturele sector minimaal één stap verder brengen naar het internationale podium.

Dutch Performing Arts is een programma van het Fonds Podiumkunsten en heeft als doel om de zichtbaarheid van de Nederlandse podiumkunsten in het buitenland te vergroten. Dutch Performing Arts intensiveert contacten tussen Nederlandse makers en buitenlandse afnemers. Daarnaast wil het de interesse van buitenlandse programmeurs in Nederlandse podiumkunsten vergroten en de internationale ambitie van Nederlandse instellingen met internationale potentie prikkelen.

Het Nieuwe Instituut organiseert activiteiten aan de hand van actuele ontwikkelingen. Daarmee wil het Nederlandse instituut de waardering voor de cultuur-maatschappelijke betekenis van architectuur, vormgeving en digitale cultuur verhogen, alsook de wisselwerking tussen deze disciplines versterken. In een periode die wordt gekenmerkt door radicale veranderingen, wil Het Nieuwe Instituut het actuele gesprek over architectuur, design en digitale cultuur door middel van onderzoek en presentaties modereren, stimuleren en faciliteren. Het verbreden en verdiepen van de publieke waardering is hierbij een principieel uitgangspunt.

Het Mondriaan Fonds is het Nederlands publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed. Alle bijdragemogelijkheden en activiteiten zijn gebundeld in zeven platforms, waaronder talentontwikkeling, het stimuleren van de markt en internationale presentaties.